Organisatie Stichting Praktijkleren

Stichting Praktijkleren is van, voor en door de scholen. Alle roc’s (43) zijn met een of meer opleidingen aangesloten bij de stichting.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven leden: afdelingsdirecteuren van roc’s en een voorzitter van het College van Bestuur van een roc. Adviseurs van de MBO Raad nemen deel aan vergaderingen van het bestuur. De stichting is statutair gevestigd in Woerden. Het bestuurssecretariaat wordt uitgevoerd door een medewerker van de MBO Raad.

Namen Bestuur.

Management
Stichting Praktijkleren wordt geleid door een directeur die aan het bestuur rapporteert en dus ook aan de Deelnemersraad. De directeur wordt bijgestaan door twee managers (exameninstrumenten en leermiddelen). Samen vormen zij het managementteam van de stichting.

Namen en e-mailadressen Management.

Instellingsvertegenwoordigers
Alle roc’s laten zich vertegenwoordigen door een instellingsvertegenwoordiger. Deze instellingsvertegenwoordigers hebben gezamenlijk zitting in de Deelnemersraad van Stichting Praktijkleren. Het bestuur nodigt de deelnemers minimaal twee keer per jaar uit voor een vergadering. De deelnemers vertegenwoordigen ook hun roc in de Algemene Ledenvergadering van de bedrijfstakgroepen ZDV en CI&ICT van de MBO Raad.

Naam en e-mailadres van uw instellingsvertegenwoordiger kunt u vinden wanneer u inlogt met uw Stichting Praktijkleren-account.

Medewerkers
Binnen de bedrijfsorganisatie Stichting Praktijkleren zijn zo’n 115 medewerkers actief. Ongeveer 65 constructeurs en ontwikkelaars (docenten van deelnemende roc’s) zorgen gezamenlijk voor nieuwe exameninstrumenten- en leermiddelen onder aansturing van opleidingscoördinatoren en productieleiders. Daarnaast onderhouden en actualiseren zij bestaande producten. Twee managers (een voor exameninstrumenten en een voor leermiddelen) geven leiding aan de (in principe gescheiden) processen. De opleidingscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de afstemming van de productvraag van roc’s met Stichting Praktijkleren. Zij fungeren als intermediair tussen de stichting en de deelnemende roc’s en participeren in onderwijsclusters van de MBO Raad. Opleidingscoördinatoren zijn deskundig binnen een opleidingsgebied en hebben vooral een inhoudelijke inbreng. Zij bemoeien zich met exameninstrumenten én leermiddelen. Productieleiders zorgen voor de productieplanning en –uitvoering, of voor productie van examens óf voor leermaterialen. De productieleiders geven operationele leiding aan constructeurs of ontwikkelaars.

Stichting Praktijkleren heeft een eigen Bureauredactie, die ervoor zorgt dat alle exameninstrumenten en leermiddelen geredigeerd worden (lay-out, spelling en grammatica, taalniveau). Specifieke trajecten zoals Doorlopende leerlijnen of training en advies kennen eigen coördinatoren of projectleiders. Stichting Praktijkleren wordt ondersteund door het interne Bedrijfsbureau, dat onder de verantwoordelijkheid valt van de directeur. Het Bedrijfsbureau bestaat uit het secretariaat en receptie (geleid door de officemanager), de ICT-afdeling, de afdeling Communicatie, de coördinator Kwaliteitsmanagement (verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg) en de accountmanager (onderhoudt en coördineert contacten met stakeholders binnen de roc’s). Het managementteam wordt geassisteerd door adviseurs die algemene of specifieke taken hebben.

Namen en e-mailadressen Medewerkers.

Beloningsbeleid
Stichting Praktijkleren heeft een beloningsbeleid dat direct is afgeleid van de regelingen binnen de cao-BVE.