Actueel

Geen nieuws in deze lijst:

Fieldlab FEnEX: innovatie op Formatief Evalueren en Examineren

Welkom op de projectpagina Fieldlab FEnEX. Dit is een initiatief van een 10 roc’s en Praktijkleren met als doel innovatie op gebied van examinering.

Fieldlab draait van maart tot en met juli 2021 en mogelijk langer. Via deze pagina houden wij jullie graag op de hoogte over de ontwikkelingen en delen wij onze ideeën en initiatieven.

Fieldlab FEnEX: vernieuwing in het onderwijs

Het onderwijs is continu in beweging. Veel scholen zijn bezig met vernieuwing zoals gepersonaliseerd leren, versnelde routes en met de ontwikkeling van een steeds grotere praktijkcomponent als onderdeel van het lesaanbod.

We zien dat er vaak bij innovatie meer aandacht ligt op het leren en minder op examineren. Om examinering niet uit het oog te verliezen en ook hierop te blijven vernieuwen, hebben wij het project Fieldlab FEnEX gestart. Dit doen we op vraag van en in co-creatie met een aantal roc’s.

Fieldlab: het innovatiecenter voor examinering

In het Fieldlab gaan we op zoek naar nieuwe vormen van het evalueren van leren, toetsen & examinering. Het Fieldlab is zo opgezet dat we in een relatief korte tijd prototypes kunnen ontwikkelen.

Ons streven in dit project is het vormen van een gedeelde visie op evalueren en examineren, natuurlijk mét ruimte voor individuele verschillen. Daarna willen we onderzoeken hoe evaluatie-, toets- en examenvormen eruit kunnen komen te zien die aansluiten bij deze nieuwe visie.

Vanuit Fieldlab FEnEX kunnen er later ook nieuwe ontwikkelprojecten gestart worden. De uitkomsten van ons onderzoek kunnen bijvoorbeeld leiden tot het ontwikkelen van nieuwe vormen van formatief evalueren en examineren.

Fieldlab is een co-creatie van Praktijkleren en de scholen

Fieldlab is een initiatief van Praktijkleren samen met een aantal roc’s. Hiervoor is er een projectgroep opgericht. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende roc’s, medewerkers van Stichting Praktijkleren, aangevuld met deskundigen waar nodig.

De volgende roc’s doen mee: 

 • Aventus
 • Deltion College
 • ROC Friese Poort
 • mboRijnland
 • ROC Mondriaan
 • ROC Midden Nederland
 • ROC van Amsterdam
 • ROC van Twente
 • Summa College
 • Zadkine
 • ROC Nijmegen

Vanuit Stichting Praktijkleren nemen deel: Arianne Schekkerman (projectleider), Marijke Kanters en Annie Lausberg (projectassistente). Daarnaast zijn diverse collega's met expertise op het gebied van examinering, evalueren en leermiddelen betrokken.

Fieldlab informatiebank

Binnenkort vind je hier achtergrondinformatie zoals links en documentatie over examenproducten. Ook kun je hier onze publicaties t.z.t. vinden. 

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten die op de planning staan, vind je hieronder in het overzicht.

 • Bijeenkomst 1 / 30-3-21

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken en uitwisselen. In Breakout Rooms werden diverse vragen beantwoord:

 1. Wat is het vertrekpunt; onderwijs of examinering?
 2. Wat is HET toverwoord voor je visie op onderwijs en wat voor examinering?
 3. Welke elementen moeten zeker terugkomen in het visiestuk en welke elementen zijn daarnaast gewenst?
 4. Wat moet de rol van Praktijkleren in het project zijn?
  Vervolgens werd besproken hoe het project verder ingevuld gaat worden. Het was het een prettige bijeenkomst die veel nuttige informatie opleverde. De highlights van deze bijeenkomst vind je hier: highlights Startbijeenkomst (pdf) 
 • Bijeenkomst 2 / 22-04-21

Onze tweede bijeenkomst had 2 belangrijke thema’s:

 1. Het bespreken van het concept voor de gezamenlijke visie op evalueren en examineren, en
 2. Het inventariseren wat Stichting Praktijkleren en de scholen al hebben aan producten die binnen de gezamenlijke visie passen. 

De highligts van deze bijeenkomst vind je hier.

 • Bijeenkomst 3 / 2 juni

In deze bijeenkomst wordt de conceptvisie uitgebreid met de input van de roc’s. Wellicht kan die nu definitief worden gemaakt. Ook staat inventarisatie van al beschikbare examens, toetsen en leermiddelen op de agenda.

Heb jij vragen of ideeën op gebied van examineren in de toekomst? Wacht dan niet en stuur direct je vragen of opmerkingen aan fieldlabfenex@stichtingpraktijkleren.nl. Wij horen ze graag.