Privacyverklaring

Stichting Praktijkleren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting Praktijkleren staat er voor in dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), inclusief beveiliging en meldplicht persoonsgegevens (datalekken).