Titel:

Mix & Match-sessie nieuwe generatie-examens ICT (IT Support)

Categorie:ICT
Omschrijving:

Heeft jouw opleiding al een examenplan opgesteld voor de examens van het nieuwe KD ICT?

In het examenplan staat beschreven hoe een school de kerntaken/werkprocessen van de verschillende ICT-opleidingen examineert. Hierbij zijn veel afwegingen te maken. Wat is praktisch haalbaar binnen de kaders van de afspraken en de praktijksituatie? Wat kun je combineren?

Details:

In deze mix & matchsessie ondersteunen wij je bij het maken van keuzes op basis van onze opties voor praktijkexamens, met aandacht voor de uitvoerbaarheid en organiseerbaarheid.

De bijeenkomst is interessant voor opleidingsteam, teamleiders, kerndocenten en examencommissieleden.

De bijeenkomst gaat door bij minimaal zes deelnemers.

Datum:Nader te bepalen
Tijd:15.30 uur - 17.00 uur
Locatie:

online

Prijs:

€ 35,- per deelnemer (je kunt aan deze training deelnemen als je roc een licentie bij Stichting Praktijkleren heeft).

Meer info:

Voor inhoudelijke informatie over deze training kun je contact opnemen met Inge Lauret, i.lauret@stichtingpraktijkleren.nl.