Aanmelden

Commercie, Retail en/of Ondernemer handel - Werken met de nieuwe leermiddelen

Let op: u kunt hier maximaal één persoon tegelijk aanmelden!

Datum Nader te bepalen
Tijd12.00 uur - 16.00 uur
Aanhef * De heer
Mevrouw
-
Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Organisatie: *
Factuuradres *
Postcode *
Plaats *
E-mailadres *
Herhaal e-mailadres *
Telefoonnummer *
(mobielnummer bij calamiteiten)
Welk lessen/vakken geef je? *
Binnen welke opleiding ben je werkzaam? * Commercie
Retail
Ondernemer handel
Bijzonderheden
(bijvoorbeeld factuurreferentie of dieetwensen.)
 

Met * aangegeven velden zijn verplicht om in te vullen