Aan het woord: Ariëtte Huisman over het werk van een onderwijskundige/ kernontwikkelaar

Schooltje spelen was mijn favoriete hobby als kind. Ik maakte vooral schriftjes en oefeningen voor al mijn verschillende poppen en knuffels. Ik denk dat toen mijn interesse voor onderwijs en met name leermiddelen is ontstaan. En dat is waar ik mij ook binnen Stichting Praktijkleren mee bezig houd. Ik ben 1 oktober gestart als onderwijskundige/ kernontwikkelaar.

Ik heb al ervaring met ontwikkelen van leermiddelen in het mbo-onderwijs, met name in de hout- en meubelsector en de agrarische sector. Wat ik heel bijzonder vind bij Praktijkleren is dat er zoveel praktijksimulaties zijn waarmee studenten kunnen oefenen!

De rol van onderwijskundige/ kernontwikkelaar
Ik ga mij komend jaar onder andere bezig houden met dossier Ondernemer handel. Wij starten met een interpretatiebijeenkomst met docenten. Hoe gaan ze deze opleiding vorm geven? Waar gaan studenten stage lopen? Aan welke leermiddelen is er behoefte? Ook gaan we de diepte in: Welke kennis over .. is er dan nodig? Wat doen ze dan precies?

Samen met ontwikkelaars, docenten en mensen uit het bedrijfsleven, gaan we dit uitwerken in blauwdrukken. Hierin staat welke contexten we gaan gebruiken, de leerdoelen, en een omschrijving van welke opdrachten we willen gaan ontwikkelen. Deze leggen we voor aan klankbordgroepen. Daarna gaat het echte schrijven van start. Ik begeleid de ontwikkelaars: geef instructie over hoe ze moeten schrijven, hoe ze opdrachten moeten maken en ik geef feedback op tussenproducten, net als een tegenlezer. Als het leermiddel af is, zorg ik dat deze wordt geredigeerd, vorm gegeven en gepubliceerd.

Contextvrije beroepsmodules
Eén van de eerste vragen die ik kreeg was om te kijken of het mogelijk was om contextvrije beroepsmodules te ontwikkelen. Scholen geven aan behoefte te hebben aan beroepsmodules die zij in hun eigen schoolproject kunnen inzetten, bij een bedrijf in de buurt of die een student kan uitvoeren in de bpv. Ik ben nu aan het kijken of wij op een eenvoudige manier zowel contextvrije als een beroepsmodule met een context kunnen maken, zodat de kosten ook binnen de perken blijven. Een paar dilemma’s die ik hierbij tegenkom is: Wat is dan nog het verschil met de Praktijkwijzer? Mogen er samenwerkingsopdrachten in zitten?

Als de eerste contextvrije beroepsmodule gereed is, horen jullie dat van ons! Dan mag je zeker je reactie aan mij laten weten of er nog verbeteringen gewenst zijn. Het is fijn dat wij bij Stichting Praktijkleren een heel flexibel en snel aanpasbaar systeem hebben. Als wij feedback krijgen, kunnen we leermiddelen direct aanpassen.

Wil je meer weten over het werk van Ariëtte of heb je vragen aan haar? Stuur een e-mail aan Ariëtte