Nieuw: leermiddel over ChatGPT

Over het leermiddel
Een van de nieuwe modules die we willen uitlichten binnen het aanbod ‘Aanvullende en verdiepende modules’ voor studenten van Profiel 3 (OMSS), is de module ChatGPT1. Hierin komt de basis van ChatGPT aan bod: hoe zorg je voor zinvolle output? En hoe controleer je of deze output klopt? Ook kijken we naar de toekomst: studenten leren hoe ChatGPT ingezet kan worden tijdens de opleiding én in het toekomstige werk. 

In deze module zit ook een opdracht die speciaal ontwikkeld is voor studenten van dit profiel 3. In deze opdracht zijn verschillende deelopdrachten te vinden, zoals een intranetbericht opstellen, een brief schrijven en een planning voor een evenement maken. Zo kunnen studenten ontdekken hoe ChatGPT1 hen kan helpen bij hun opleiding en (toekomstige) werk als Management Assistent.

Klik hieronder om naar de module te gaan. (achter de inlog)
Aanvullende en verdiepende modules: Stichting Praktijkleren

Meer over ChatGPT?
Raadpleeg onze toolbox ChatGPT. Hier vind je interessante artikelen, tips, een stappenplan voor ChatGPT en examens, handige formats en inspiratie. Ook staan er gerelateerde oefenopdrachten over het correct vinden, beoordelen en verwerken van informatie.