Terugblik profielbijeenkomst Commercieel medewerker en Junior accountmanager

Afgelopen oktober is het nieuwe kwalificatiedossier voor Commercie vastgesteld. Een nieuw dossier betekent ook nieuwe examens en leermiddelen. Inmiddels zijn we druk bezig met deze grote klus. 10 november jl. was de eerste profielbijeenkomst voor het nieuwe dossier over de profielen Commercieel Medewerker en Junior accountmanager. Tijdens deze profielbijeenkomst hebben we de deelnemers bijgepraat over onze plannen tot nu toe en input opgehaald. De belangstelling was overweldigend!

Waar hebben we het over gehad?
We zijn begonnen met een plenair gedeelte waarin onder andere de verschillende examenvormen die we aanbieden zijn toegelicht. De praktijkexamens die we aanbieden zijn de Proeve van bekwaamheid, het Portfolio examen, het Contextvrije examenproject en (indien voldoende animo vanuit scholen) het Examenproject. Deze vier verschillende vormen van praktijkexamens zijn uitwisselbaar. Deze uitwisselbaarheid betekent dat met dezelfde examenmatrijzen en beoordelingsformulieren wordt gewerkt. Als school kun je kiezen welke vorm je inzet. Daarnaast bieden we vaardigheids- en kennisexamens aan.

Na het plenaire gedeelte zijn we uiteen gegaan in kleinere groepen om onder andere in te zoomen op de examens. We hebben de concept examenoverzichten voor Commercieel medewerker en Junior accountmanager getoond, toegelicht en om reacties gevraagd. De komende tijd gaan we de examenmatrijzen voor Commercieel medewerker en Junior accountmanager verder uitwerken en met een klankbordgroep inzoomen op de examens. Wil je feedback geven tijdens een klankbordsessie? Meld je dan hier aan.

Examens

  • De meningen over inzet kennisexamens zijn erg divers; de ene docent wil meer kennisexamens, om de student temotiveren. Terwijl een ander helemaal geen kennisexamens meer wil inzetten.
  • Voor Commercieel medewerker hebben we geen kennisexamen opgenomen in het huidige examenoverzicht, maar willen we een formatieve toets aanbieden. Deze formatieve toets kan dan bijvoorbeeld voorwaardelijk ingezet worden voor de opstroom naar een niveau 4 opleiding.

Leermiddelen

  • In alle sessies kwam naar voren dat er veel behoefte is aan contextvrije beroepssituaties. Deze contextvrije opdrachten passen perfect bij het hybride onderwijs wat veel scholen (willen) aanbieden en daarnaast kunnen ze in de bpv gebruikt worden. 
  • Veel scholen kiezen voor een brede basis waarna een definitief profiel gekozen wordt. Het moet dan wel voor studenten duidelijk zijn welke profielen er allemaal zijn en waar de verschillen zitten. Het zou fijn zijn als deze verschillende werkzaamheden naar voren komen in de beroepsmodules van de basiskerntaken.  
  • Docenten zien over het algemeen wel veel in een zelfde context voor meerdere profielen, mits er maar aandacht is voor de verschillende werkzaamheden van de verschillende functies. Het nieuwe simulatiebedrijf @thegreen sluit goed aan bij deze wens.

Wil je een volgende profielbijeenkomst bijwonen?
Volgende week dinsdag 29 november vindt de online bijeenkomst Ondernemer handel plaats. Wil je hierbij zijn? Meld je aan via deze link. 

Team Commercie, Retail en Ondernemer handel