Toolbox ChatGPT

Steeds meer studenten ontdekken ChatGPT. Niet alleen bij het maken van leeropdrachten blijkt de chatbot een handig hulpmiddel, ook tijdens examens wordt ChatGPT regelmatig geraadpleegd. In deze toolbox vind je tips, een stappenplan, handreikingen en inspiratie.

Leermiddelen

(Online) Bijeenkomsten

  • In ontwikkeling | Masterclass Artificial intelligence: wat kan ik ermee?

Achtergrondinformatie / inspiratie

Links naar apps

ChatGPT, Google Bard, Lex, Bing

GPTZero - herkent tekst die gegenereerd is door o.a ChatGPT

AI Text Classifier - herkent tekst die gegenereerd is door o.a ChatGPT

Bypass GPTZero - herschrijft tekst zodat die niet herkend wordt door plagiaatcheckers

Tips of ideeën?

AI is volop in ontwikkeling. Deze toolbox zal meebewegen met deze ontwikkeling.
Heb je tips of ideeën? Laat het weten!