Examenportfolio met eindgesprek voor Evenementenorganisatie

Examenportfolio: een nieuwe examenvorm in ons assortiment. Het examenportfolio wordt afgesloten met eindgesprek. We merken dat de termen CGI en Eindgesprek worden door elkaar gebruikt. Daarom hier een korte toelichting! 

Eindgesprek
Met een eindgesprek – als onder deel van onze examenportfolio’s – verifieer je de authenticiteit van de ingeleverde resultaten van de student. Dit is het voornaamste doel. Je kunt er een mooie afsluitende activiteit van maken; laat de student zijn werk presenteren (afhankelijk van de examenopdrachten) en voer er een gesprek over. Qua beoordeling geldt: de examenresultaten zijn al beoordeeld en de beoordeling wordt niet aangepast tijdens een vraaggesprek. Dan zou het namelijk stiekem een tweede kans zijn.

Verzamelen van aanvullende informatie voor de beoordeling kán een tweede doel zijn van een eindgesprek – denk aan niet uitgevoerde opdrachten door bijzondere omstandigheden. Door middel van een gesprek, beoordeel je een criterium dat nog niet eerder is beoordeeld. Dit kun je doen door de STARR(T) methode toe te passen, de uitleg hierover staat in de handleiding van een examenportfolio.  

Criterium gericht interview 
Een criterium gericht interview (CGI) is ook een gesprek tussen student en beoordelaar(s), maar niet om de authenticiteit te verifiëren, maar juist om tot een beoordeling te komen. Tijdens de coronaperiode is deze vorm van examinering onder andere ingezet bij de evenementenopleidingen. De student kon niet in de praktijk laten zien of hij de vakkennis en vaardigheden beheerst, maar door middel van het CGI kon hij toch beoordeeld worden op de beoordelingscriteria die met de uitvoering van het evenement te maken hebben. Maar laten we hopen dat deze vorm van beoordelen voor deze groep studenten niet meer nodig is! 

Wil je hier meer over weten?
Volg dan onze training over het examenportfolio met eindgesprek. Kijk hier voor meer informatie. 

Irene Weide
Relatiemanager Medewerker Evenementenorganisatie