Keuzedelen

Stichting Praktijkleren ontwikkelt samen met de scholen examens voor keuzedelen. Hiernaast vindt u voor welke keuzedelen er examens beschikbaar zijn.

Algemeen

De uitgangspunten die Stichting Praktijkleren hanteert bij het ontwikkelen van examens voor keuzedelen vindt u hier.

Hieronder vindt u het plan van aanpak als u zelf examens voor keuzedelen wil construeren.

Dit plan van aanpak, uitgewerkt in een stappenplan met bijlagen, is het resultaat van het project Ontwikkeling werkwijze en examens voor keuzedelen mbo ICT van de btg ICT en Creatieve industrie en de MBO Raad in samenwerking met Stichting Praktijkleren, in het kader van professionalisering van examinering.

Beleid m.b.t. ontwikkeling examens keuzedelen

Op basis van de inventarisaties die door de btg esb ZDV en het onderwijscluster ICT zijn uitgevoerd, ontwikkelt Stichting Praktijkleren in 2017-2018 examens voor de 12 meest aangeboden keuzedelen. Dit aanbod bestaat uit 8 examens voor de beroepsspecifieke keuzedelen die uitsluitend gekoppeld zijn aan de kwalificatiedossiers waarvoor Stichting Praktijkleren als collectief examens en leermiddelen ontwikkelt (Zakelijke dienstverlening, ICT en Commercie), daarnaast examens voor 4 generieke keuzedelen (Digitale vaardigheden basis - gevorderd en Duits in de beroepscontext A2 en B1. Het totaaloverzicht inclusief geplande publicatiedata vindt u hier. Deze examens zullen worden aangeboden voor € 5,- per student per jaar (dit bedrag zal door een verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor examinering verrekend worden). Stichting Praktijkleren draagt zorg voor de ontwikkeling, distributie en onderhoud en in de loop van de jaren voor voldoende varianten. Bovendien worden ook examens voor de keuzedelen Veiligheid en vakmanschap n2 en n3 ontwikkeld; deze vallen binnen afspraken die wij met de scholen en Defensie hebben.