Leermiddel uren- en kwantiteitenregistratie Kwantura

Ga aan de slag met leermiddel Kwantura en leer hoe u dit leermiddel effectief kunt inzetten.

Over de training
In de training besteden we aandacht aan de opzet van het leermiddel (zowel didactisch als technisch) en aan de relatie tussen de opdrachten en de leerdoelen. Verder kijken we hoe u Kwantura effectief kunt inzetten in uw lesprogramma. U gaat zelf aan het werk aan de hand van aantal opdrachten uit het leermiddel en krijgt tips op welke wijze u dit leermiddel het beste kunt begeleiden.

Over het leermiddel
In het leermiddel gaan studenten aan de slag met het registreren van uren en hoeveelheden bij verschillende bedrijven, die gevestigd zijn op bedrijventerrein Kwantura. Deze kwantiteiten worden geregistreerd in het Excelbestand ‘Kwantura-registratie’. De opbouw van dit bestand heeft in de verschillende contexten zoveel mogelijk dezelfde structuur. In het leermiddel is een minitraining toegevoegd om goed te leren werken in het Excelbestand ‘Kwantura-registratie’, én om de onderliggende theorie te begrijpen. Naast het registreren van kwantitatieve gegevens leren studenten de juiste overzichten van kwantitatieve gegevens te genereren en de betekenis hiervan te begrijpen. Op basis van deze overzichten volgen handelingen om te zorgen dat de registratie juist, volledig en actueel is. Tijdens het werken aan dit project verwerven studenten inzicht in het registratieproces en leren ze de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de administratie kennen. Ook wordt in verschillende opdrachten aangestuurd op het verwerven van een helder begrippenkader.In het leermiddel wordt onderscheid gemaakt tussen een basisgedeelte voor alle uitstromen en een aanvullend deel voor niveau 4. In het aanvullende gedeelte ligt de nadruk op de registratie van projecten en het analyseren van verschillen tussen voor- en nacalculatie. Bij dit onderdeel wordt ook gebruikgemaakt van een administratie in Exact Online, waarmee overzichten van kwantitatieve gegevens met betrekking tot projecten kunnen worden gegenereerd. Kwantura is een compleet en veelzijdig leermiddel, gebaseerd op de basiskerntaak 3 van het herziene kwalificatiedossier: Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties.

Het programma voor deze dag vindt u hier.

Nummer Lerarenportfolio: K46jLoMWr5. (Studiebelastingsuren: 6)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Voor inhoudelijke informatie over de training kunt u contact opnemen met Caroline Houben, c.houben@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 250,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
(u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft)

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen