Instructies voor hulp op afstand

Om gebruik te maken van hulp op afstand neemt u eerst telefonisch contact op met de helpdesk (033-4709940/41). Druk op de knop hieronder om een beveiligde verbinding tot stand te brengen. Voor de overige instructies volgt u de meldingen op uw scherm.
Er wordt verder niets op uw pc geïnstalleerd!