Masterclass De virtual assistant-ondernemen en virtueel samenwerken

Voor docenten van de mbo-opleidingen voor Secretariële beroepen is het altijd interessant zich bij te laten praten over de ontwikkelingen in deze dynamische beroepen.

Na deze masterclass van Share Office Support zijn uw beeld en kennis weer geactualiseerd!

Over de masterclass*
Share Office Support laat u kennismaken met de future work skills voor het secretaressevak, in de persoon van Angélique Piternella, secretaresse met 26 jaar ervaring in het secretaressevak.
Op deze dag worden alle belangrijke ontwikkelingen met u besproken. Wat wordt er van onze mbo-studenten verwacht? Welke (nieuwe) vaardigheden zullen zij zich moeten aanleren om bij te blijven voor het beroep?

*Een masterclass is een training die door een deskundige uit de beroepspraktijk wordt gegeven aan docenten in een bepaald vakgebied. Centraal staat de actuele stand van zaken over specifieke onderwerpen op een zodanige manier dat docenten die informatie kunnen benutten in hun onderwijspraktijk.

Onderwerpen
-Welke factoren hebben invloed op ons werklandschap?
-Welke vaardigheden moeten professional in de toekomst bezitten (future work skills)? 
-T-factor, de factor die ervoor zorgt dat de secretaresse van toegevoegde waarde is en blijft.
-De vertaling van de future work skills naar het dna van de secretaresse in de toekomst. In deze vertaling komen aspecten als Het Nieuwe Werken, papierarm werken, communicatiestijlen, contentmarketing, samenwerking en duurzame inzetbaarheid en Lean Management aan de orde.
-Waarom persoonlijk leiderschap en personal branding belangrijker dan ooit zullen zijn.

De masterclass gaat door bij voldoende deelnemers (9).

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Inhoudelijke vragen over de training kunt u stellen aan de opleidingscoördinator Jacoline Grunbauer, j.grunbauer@stichtingpraktijkleren.nl.

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 360,- per deelnemer per dag, inclusief lunch
(u kunt aan deze training deelnemen als uw roc een licentie voor dit opleidingsgebied heeft).

Tijd

10.00 - 16.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen