Vaststellen (ingekochte) exameninstrumenten

Voorkom dubbel werk bij de vaststelling van onze exameninstrumenten.

Over de training
In deze training leert u (nog meer) over de vaststellingsprocedure voor (ingekochte) exameninstrumenten. U krijgt inzicht in de formele verantwoordelijkheden van de vaststellingscommissie en de wijze waarop Stichting Praktijkleren ervoor zorgt dat haar exameninstrumenten voldoen aan de kwaliteitsstandaarden.
We nemen de nieuwe richtlijnen voor valide exameninstrumenten mee in ons programma.
In deze training wordt ook in brede zin aandacht besteed aan de activiteiten en te volgen procedures van de vaststellingscommissie. U gaat zelf aan de slag met exameninstrumenten en meetinstrumenten voor de vaststelling. Na afloop van de training beschikt u over actuele kennis van en inzicht in de wet- en regelgeving voor wat betreft het vaststellen van eigen of ingekochte exameninstrumenten en zo voorkomt u dubbel werk!

Programma
•    Wat is vaststellen?
•    Kaders, wet- en regelgeving rondom vaststellen
      o MBO-brede criteria voor construeren en vaststellen exameninstrumenten
      o Drie routes naar een valide examenproduct
•    Verantwoordelijkheden en profiel vaststeller
•    Exameninstrumenten en vaststellingsprocedure Stichting Praktijkleren
•    Aan de slag met vaststellen

Groepsgrootte: minimaal 6 deelnemers, maximaal 14 deelnemers

Nummer Lerarenportfolio: a7w59MgJbl. (Studiebelastingsuren: 3)

Locatie

Stichting Praktijkleren
Disketteweg 11
3821 AR Amersfoort

Contact

Informatie over maatwerk, trainingen voor leermiddelen die niet in het overzicht staan of andere dienstverlening m.b.t. Training & Advies: Marijke Kanters, coördinator T&A, 06-53 74 91 88 of m.kanters@stichtingpraktijkleren.nl.

Organisatie van de training: Angela Koppejan, medewerker T&A, trainingen@stichtingpraktijkleren.nl, tel. 033 470 99 38. Dit geldt ook wanneer u deze training als een inhousetraining (op uw roc) of regiotraining (in uw regio) wilt (laten) volgen.

Kosten

€ 185,- per deelnemer per dagdeel incl. materiaal en lunch
(de training is uitsluitend bestemd voor deelnemers van roc's die een licentieovereenkomst met Stichting Praktijkleren hebben)

Tijd

10.00 - 13.00

Aanmelden

Datum op aanvraag. Aanvragen