Toelichting op aangepast kennisexamen Marketing (KE8) per 1 november 2023

Vanaf 1 november 2023 wordt het aangepaste kennisexamen Marketing (KE8) aangeboden. Bij dit examen hoort de examenmatrijs versie 3. De wijzigingen in de examenmatrijs zijn doorgevoerd naar aanleiding van binnengekomen feedback, gesprekken met het beroepenveld en toetsanalyse.  De exacte wijzingen zijn aangegeven bij de revisiehistorie in de examenmatrijs versie 3. 

Afnames voor en na 1 november 2023 

Examineer je het examen marketing (KE8) voor 1 november 2023? Dan neem je het examen af dat hoort bij de examenmatrijs versie 2. De huidige proeftoetsen in Remindo zijn een voorbereiding op dit examen.  

Staat het examen Marketing (KE8) gepland op of na 1 november? Dan neem je de nieuwe versie af, gebaseerd op versie 3. De proeftoetsen voor dit examen zijn per 1 oktober beschikbaar in Remindo en herkenbaar aan de naam ‘proeftoets nieuwe EM v3’ (examenmatrijs versie 3). 

Borging kwaliteit huidige examen 

In april 2023 hebben wij geconstateerd dat het examen ‘KE8 Marketing’ van profiel 6 Marketing & Communication Specialist (25727) niet voldoet aan al onze kwaliteitseisen. Scholen die het examen toen al hadden afgenomen, zijn op dat moment op de hoogte gesteld en een aangepaste cesuur is gedeeld. 

Een aantal examenvragen(items) zijn direct aangepast of op non-actief gesteld. Daarom kan het huidige examen afgenomen worden. Toch hebben we gekozen voor een verdere verbeterslag, wat heeft geleid tot het aangepaste examen Marketing (KE8). 

 

We vertrouwen erop je met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd.  
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op.  

Met vriendelijke groet 
Stichting Praktijkleren 

Marloes van den Berg 
Koen Fransen 
Irene Weide 
Relatiemanagers