Engelstalige producten voor opleiding Evenementenorganisatie

Engelstalige producten kwamen in verschillende gesprekken met scholen aan de orde. Daarom hebben we in de nieuwsbrief van september een oproep geplaatst of je een vragenlijst wilt invullen over de behoefte aan Engelstalige producten. Via dit artikel geven we je een terugkoppeling op deze inventarisatie. 

Resultaat van inventarisatie 
De vragenlijst is ingevuld door vijf locaties, daar zijn we erg blij mee! De resultaten zijn als volgt: 

  • Eén locatie biedt de opleiding Evenementenorganisatie in het Engels aan. 
  • Vier locaties hebben interesse in Engelstalige taakmodules. 
  • Drie locaties hebben behoefte aan een Engelstalige Praktijkwijzer. 
  • Eén locatie onderzoekt de mogelijkheid om over te stappen op Engelstalig onderwijs. 

Wat betekent dit concreet? 
Vijf reacties is natuurlijk niet heel veel, maar uiteraard worden er ook gesprekken in het land gevoerd. Op dit moment is besloten om de volgende documenten te vertalen naar het Engels:

  • De examenmatrijzen en beoordelingsformulieren van de praktijkexamens.  
  • De Proeve van Bekwaamheid opdrachten en handleidingen. 

Het vertalingen zijn uiterlijk juli 2023 beschikbaar.

We zullen hier te zijner tijd over communiceren. Wil je op de hoogte blijven van al ons nieuws? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via je persoonlijke profiel. 

Team Evenementenorganisatie