Er zijn opdrachten voor Sportschool Leef je uit toegevoegd

De afgelopen maanden zijn er verschillende opdrachten in Sportschool Leef je uit bij Goede ontvangst en Zakelijke hulp toegevoegd. Wat hebben we gedaan? We hebben nieuwe opdrachten toegevoegd over klachtgesprekken, draaiboek, Excel, interne berichten en een PowerPointpresentatie bewerken.  In het overzicht van de opdrachten zijn de toegevoegde opdrachten groen gearceerd. Het Excelbestand voor Goede ontvangst vind je op deze pagina (achter de inlog). De simulatie bestaat uit acht dagdelen die elk ongeveer drie uur duren. De laatste opdracht is een quiz om de opgedane kennis te testen.

Het Excelbestand voor Zakelijke hulp vindt je op deze pagina. Ook deze simulatie bestaat uit acht dagdelen die elk ongeveer 3 uur duren en wordt ook afgesloten met een quiz. Bij deze simulatie is ook een afsluitend toetsdagdeel. Deze kun je voor de studenten klaarzetten.