Examens drie keuzedelen profiel 5 gereed

Examens drie keuzedelen profiel 5 gereed

Met de invoering van het kwalificatiedossier Business Services verzochten meerdere roc's ons om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en examinering van een aantal keuzedelen om studenten van de opleiding Legal, Insurance en HR Services Specialist extra inhoudelijke juridische bagage mee te kunnen geven in de opleiding.  

Het proces 
Samen met een aantal roc's hebben we de behoefte op het gebied van juridisch inhoudelijke keuzedelen in kaart gebracht. Vervolgens heeft de SBB samen met vertegenwoordigers van verschillende scholen de inhoudelijke keuzedeelbeschrijvingen opgesteld. Het betreft de keuzedelen: 

  • Strafrecht (K1334) 
  • Verdieping HRM (K1379) 
  • Personen-familie en erfrecht (K1395) 

Op basis van de keuzedeelbeschrijvingen, welke via de website van de SBB vindbaar zijn, zijn we vervolgens aan de slag gegaan met de constructie. 

Opgeleverde producten 
Met veel enthousiasme informeren we je dat voor de keuzedelen Strafrecht (K1334), Verdieping HRM (K1379) en Personen-familie en erfrecht (K1395) voor elk keuzedeel een proeftoets en random examen in Remindo zijn gepubliceerd. Keuzedeelexamens zijn zonder extra kosten binnen de examenlicentie van Praktijkleren inzetbaar. 

Wanneer je studenten van de opleiding Legal, Insurance en HR Services Specialist extra inhoudelijke juridische bagage mee wil geven, overweeg dan het opnemen van één of meerdere van deze keuzedelen in je curriculum! 

Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.