Gezocht: docenten Evenementenorganisatie voor klankbordgroep

Wil je meedenken met de inhoud van leermiddelen en examens? Feedback geven op blauwdrukken, formats en opdrachten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep voor docenten Evenementenorganisatie! 

Doel 

Wij ontwikkelen samen met inhoudsdeskundigen leermiddelen en examens. Dat doen we onder andere door goed af te stemmen met leden uit onze werkveldcommissie over relevantie, actualiteit en juistheid van onze leermiddelen en examens. Ook de stem van docenten is van belang; sluit het aan bij de doelgroep (studenten én stagebedrijven), is het goed uitvoerbaar? 

Werkwijze 

Tijdens een bijeenkomst leggen wij (onderdelen van) leermiddelen en examens voor, die we willen afstemmen. Bijvoorbeeld een format, een blauwdruk voor taakmodule en/of een examenopdracht. Door in gesprek te gaan met jou als docent, kunnen wij onze producten nog beter laten aansluiten op de wensen van onze gebruikers.  

Bijkomende voordeel: het is het heel leuk om ervaringen uit te wisselen met andere docenten. 

Er zijn twee online bijeenkomsten per schooljaar. De tijden zijn van 14.30 tot 16.30 uur. Dit schooljaar is nog een bijeenkomst op donderdag 21 maart 2024. De data voor volgend jaar volgen in maart.  

Wat vragen we? 

Ben je bekend met het kwalificatiedossier, geef je les, kun je verder kijken dan je eigen onderwijssituatie en denk je graag mee? Dan kom ik graag met je in contact! 

Interesse of wil je meer weten? Neem contact op i.weide@stichtingpraktijkleren.nl