Microsoft en Certiport certificeringen, nu ook met bijbehorende leermiddelen

En alle opleidingen die bij ons aangesloten zijn kunnen deze leermiddelen en examens tegen gereduceerd tarief afnemen!   

Voordelen certificeringen  

Stagebedrijven en werkgevers hechten veel waarde aan studenten die gecertificeerd zijn. Met de Microsoft en Certiport certificeringen op zak bereiden studenten zich goed voor op een stage en een toekomstige baan. 

Leermiddelen en examens  

Scholen kunnen hun studenten de mogelijkheid geven om het waardevolle MBO-diploma aan te vullen met erkende certificeringen van Microsoft en Certiport. Op het gebied van Microsoft en Certiport bieden we niet alleen certificeringen aan, maar ook leermiddelen en proefexamens om studenten voor te bereiden op de examens. 

Microsoft certificeringen   

Stichting Praktijkleren biedt diverse soorten Microsoft certificeringen aan. 
Denk aan Microsoft Office Specialist (MOS) en Microsoft Certified Fundamentals (MCF). Hiermee heeft de student een certificaat op zak dat relevant is voor zijn hele carrière.  

Certiport certificeringen 

Wij bieden daarnaast ook de ITS-certificering (Information Technology Specialist) van Certiport aan. Hierin zitten examens op het gebied van programmeren en cybersecurity, waarmee vooral de ICT-student een certificaat behaald dat relevant is voor zijn hele carrière. 

Certificeringen en leermiddelen via Stichting Praktijkleren  

Scholen kunnen hun studenten de mogelijkheid geven om het waardevolle MBO-diploma aan te vullen met erkende certificeringen van Microsoft en Certiport. Naast dat de student de mogelijkheid heeft om erkende certificeringen te halen, kan hij/zij zich hier ook op voorbereiden met de bijbehorende leermiddelen en proefexamens. Scholen die bij ons aangesloten zijn krijgen het aanbod tegen een gereduceerd tarief.   

Samenvattend:

  • We bieden nu niet alleen de certificeringen, maar ook de bijbehorende leermiddelen aan. Inclusief proefexamens en mogelijkheden voor examinering in de cloud.  
  • Een Microsoft of Certiport certificaat op zak is relevant voor de hele carrière van een student.   
  • Als jouw school is aangesloten bij Stichting Praktijkleren geniet de student van een zeer aantrekkelijk gereduceerd tarief.  

Stagebedrijven en werkgevers hechten veel waarde aan studenten die gecertificeerd zijn. Met de certificeringen van Microsoft en Certiport op zak bereiden studenten zich goed voor op een stage en een toekomstige baan. 

Aan de slag met de leermiddelen en examens? 

Kijk voor meer informatie over ons hele aanbod en hoe je certificeringen en leermiddelen kunt aanvragen op de pagina Microsoft/ Certiport certificeringen. Of neem direct contact met ons op.