Aan de slag met evalueren: Project FEnEX

Wake up!

Bij SPL wordt hard gewerkt aan de toekomst, bijvoorbeeld door het maken nieuwe generaties examens en het moduleren van leermiddelen. We zien scholen die heel druk zijn met allerlei onderwijsontwikkelingen. Doen we het juiste? En hoe sluiten we dat op elkaar aan? Daar lig ik soms wakker van. Een wake-up call voor actie!

SPL & scholen: aansluiten bij wat er speelt

Dit zijn mooie, actuele thema’s!

Om de verbinding te leggen tussen de verschillende ontwikkelingen is in samenwerking met scholen dit voorjaar het project FEnEX (Formatief Evalueren & EXamineren) gestart.

Ik blijf dus even wakker, maar nu uit alertheid!

FEnEX: gezamenlijk vertrekpunt

We zijn in het project eerst op zoek gegaan naar de overeenkomsten in de visies van scholen. Elk roc is uniek, dus zijn er ook verschillen in bijvoorbeeld context, tempo, aanpak van de vertaling van visie naar onderwijsconcepten. De visie laat ruimte voor die eigenheid. Deze gedeelde visie is het vertrekpunt van de ontwikkelingen en ontwerpprincipes de komende jaren, zowel voor SPL als voor de scholen.

Er wordt afzonderlijk én samen hard gewerkt!

De volgende stap is onderzoeken wat er al is bij SPL en bij de roc’s. Er wordt bij de scholen en bij SPL hard gewerkt aan vernieuwingen. Zo zijn scholen al bezig met het invullen van nieuwe curricula en werkt SPL aan nieuwe manieren van examineren en moduleren.

Ik voel me helemaal uitgeslapen. Vanuit mijn rol bij examinering en leermiddelen kan ik de verbinding leggen: leren en evalueren zijn geen losse elementen, ze zijn geïntegreerd.  

We willen snel aan de slag met wat er volgens de scholen prioriteit heeft. Zo gaan we een training Formatief evalueren organiseren om docenten te helpen met het ophalen van informatie om van te leren. We kijken samen met de scholen hoe we ze kunnen faciliteren met ondersteunende documenten en prototypen en hoe we ook studenten, examencommissies en externe organisaties bij het project kunnen betrekken.

Droom

We willen samen met de scholen bereiken dat studenten goed voorbereid worden op de beroepspraktijk en dat ze op verschillende manieren kunnen laten zien dat ze klaar zijn voor een dynamische toekomst. Ook willen we graag met de scholen blijven samenwerken om de krachten te bundelen.

Ik word geïnspireerd door de visies van de scholen, omdat ze de betrokkenheid bij de student aangeven en droom ervan dat we samen verder blijven komen!

Teamwork

Vanuit Stichting Praktijkleren zijn verschillende collega’s enthousiast met het project aan de slag: Arianne Schekkerman (projectleider) en Marijke Kanters, met ondersteuning van Annie Lausberg  (projectassistent). Daarnaast zijn collega's met expertise op het gebied van examinering, evalueren en leermiddelen, waaronder ik, betrokken.

Meer weten?

Op de webpagina van het project FEnEX vind je meer informatie.

Door: Irma Koerhuis