Bereid je student voor op het examen marktonderzoek met de beroepsmodule ObstacleX Adventure

Ben je op zoek naar een leermiddel om de student voor te bereiden op het praktijkexamen Marktonderzoek? Zet dan de beroepsmodule Marktonderzoek bij ObstacleX Adventure in. 

Aansprekende context 
ObstacleX Adventure is een (fictieve) organisator van avontuurlijke 'obstacle and mud'-runs. De missie van het bedrijf is om mensen van alle fitnessniveaus te inspireren en uit te dagen om hun grenzen te verleggen, fysieke en mentale obstakels te overwinnen en de kracht van avontuurlijke sporten te ervaren. De strategische thema’s zijn: focus op jongeren, focus op lifestyle en focus op community. Kortom: een context waar veel jongeren zich in kunnen inleven.  

Inhoud beroepsmodule 
ObstacleX Adventure bestaat uit twee delen: het onderzoeksvoorstel en het onderzoeksrapport. De student onderzoekt de vraag van de opdrachtgever, formuleert hoofd- en deelvragen, voert deskresearch uit en maakt een plan van aanpak voor twee soorten fieldresearch. Ook stelt hij enquêtevragen op en analyseert de resultaten ervan. Tot slot formuleert de student conclusies en doet hij aanbevelingen. De verzamelde informatie wordt samengevat in het onderzoeksrapport en gepresenteerd. 

De totale beroepsmodule duurt ongeveer 18 klokuur en sluit aan op de volgende taakmodules.

  • Marktonderzoek opzetten 1 
  • Enquête 1 
  • Deskresearch 1 
  • Marktonderzoeksmethoden 1 
  • Data-analyse 1 
  • Statistische interpretatie 1 

Voorbereidend op examen 
De beroepsmodule is op examinerend niveau en je kunt 'm inzetten om de student voor te bereiden op het praktijkexamen Marktonderzoek (P6-W3). De bijlagen die in de beroepsmodule worden gebruikt voor het opstellen van een onderzoeksvoorstel en het onderzoeksrapport zijn in lijn met de bijlagen uit de examens. 

Aan de slag 
Duik samen met je studenten de wereld van mud runs én marktonderzoek in en ga aan de slag met deze beroepsmodule.