Evaluatie en klankbordsessie Profiel 2 over Examenproject 9

Let op: deze bijeenkomst zou fysiek plaatsvinden, maar op basis van input hebben we deze bijeenkomst online gemaakt.

 

Bijeenkomst 3: woensdag 10 april 2024 - Evaluatie en Klankbordsessie Examenproject 9 – Profiel 2 AABS 

Wil jij jouw feedback geven op de wijzigingen van onze examens en daarmee bijdragen aan de uitvoerbaarheid van de examens? Ben jij docent in de rol als examinator of beoordelaar van Examenproject 9 - Profiel 2? Dan is deze bijeenkomst iets voor jou. In april wordt de feedback op het Examenproject 9 van Profiel 2 bekeken en verwerkt in nieuwe versies van examens. Deze aanpassingen leggen we graag voor aan docenten die het examen hebben afgenomen of gaan afnemen. Het tweede doel is te sparren met collega’s in het land over hun werkwijze in het nieuwe kwalificatiedossier.  

De bijeenkomst vindt online plaats via Teams, van 15.00 - 16.30 uur. 

Wil je erbij zijn? 

We zien je graag! Meld je aan via onderstaande button.