Excelvaardigheden onmisbaar bij het examen Managementinformatie

Het profiel 4 examen Managementinformatie doet een beroep op vakkennis en Excelvaardigheden van de student. Help de student het examen halen door ze goed voor te bereiden!

Excel is een integraal onderdeel geworden van het examen Managementinformatie. De focus ligt hierbij op het werken met formules en het maken van (draai)tabellen en (draai)grafieken. 

In het examen berekenen studenten verschillende Key Performance Indicators (KPI’s) met behulp van Excel en geven deze visueel aantrekkelijk weer. Hierdoor kan een goede beoordeling en vergelijking van de KPI plaatsvinden.
Tijdens het examen moeten studenten verzamelde gegevens grondig analyseren, conclusies trekken en helder presenteren. De student stelt managementinformatie op met een goede inleiding en een overzichtelijke samenvatting om de lezer snel inzicht te geven in de bevindingen.

Het examen managementinformatie waar inmiddels twee varianten van zijn gepubliceerd, vraagt dus een goede voorbereiding.
In dit artikel lees je hier meer over.  

De student (en de docent) kan de proeftoets maken om een goede indruk van de inhoud van het examen te krijgen.