Gebruikersdag Digitaal Examineren scoort 4 sterren!

Projectleider Ingmar is een tevreden mens na het zien slagen van de derde bijeenkomst over digitaal examineren. Deze dag is georganiseerd samen met een andere examenleverancier ESS. We geloven oprecht in de visie: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dit is wat we tijdens die bijeenkomst ook gezien hebben. Na het lezen van dit artikel wordt dat duidelijk.

Samen met meer dan 100 deelnemers konden wij niet wachten tot de dag ging beginnen. Voor de dag begon ontving Ingmar al verschillende telefoontjes en berichtjes met hoeveel zin de deelnemers hadden in het event. Dat is nog eens een goed begin van de dag! Met de goede ervaringen van de online voorlichtingen met het onderwerp digitaal examineren, wisten we ook dat we de lat hoog hadden gelegd. Is het ons gelukt om aan alle verwachtingen te voldoen? Je leest het hieronder.

Het doel van de Digitaal Examineren bijeenkomst
In het nieuwe schooljaar 2022-2023 worden de examens van de nieuwe kwalificatiedossiers niet meer op papier geconstrueerd. Dit betekent dat alle kennis- en vaardigheidsexamens van de betreffende dossiers alleen digitaal afgenomen kunnen worden. Daarom is de noodzaak hoog dat de roc’s de implementatie van digitaal examineren starten of verder doorvoeren binnen de organisatie. Op termijn zullen papieren examens geheel verdwijnen en zal alles digitaal worden aangeboden. Deze bijeenkomst had als doel om te laten zien wat digitaal examineren inhoudt, welke stappen er ondernomen moeten worden voor een soepele transitie en het delen van ervaringen van roc’s die het digitaal examineren al hebben geïmplementeerd.

Een vliegende start
‘Op een lege maag kun je niet teren’, daarom startten we de dag met een heerlijk verzorgde lunch. Nadat alle buiken gevuld waren was het tijd om de inhoud in te gaan. De sfeer was gemoedelijk en we vertrokken met z’n allen naar de zaal waar we werden ontvangen door Silvia van ESS. Na de mooie welkomstwoorden van Silvia namen Marijke Backx (directeur ESS) en John Mulder (directeur Praktijkleren) het stokje van haar over. Zij vertelden over hoe trots ze zijn op de samenwerking tussen Praktijkleren en ESS. Als we een jaar geleden hadden gezegd dat we samen een dag zouden organiseren dan had niemand dat geloofd. Niet alleen de dag zelf was geslaagd, maar ook de samenwerking in het organiseren met ESS is een grote win. Door de samenwerking kunnen we namelijk de roc’s meer ontlasten en beter bedienen. We slaan een slag op efficiëntie en effectiviteit.

Een gezamenlijk doel
Een slag slaan op efficiëntie en op effectiviteit doen we ook door samen te werken met Coöperatie Examens MBO. We zullen volgend schooljaar meer optrekken met Coöperatie Examens MBO; de leverancier van de nieuwe rekenexamens. Door meer met elkaar samen te werken kunnen we de scholen beter ondersteunen. We waarborgen de efficiency door rollen en interpretaties binnen systemen op elkaar af te stemmen en samen het instructiemateriaal te ontwikkelen.

Mooie invulling van de dag
Na de opening van de middag zijn we de inhoud ingegaan. Stefan trapte af en vertelde meer over het digitaal toets-servicesysteem: RemindoToets. Vervolgens liet Silvia de online leeromgeving zien: digitaal examineren.

In de online leeromgeving wordt per rol handleidingen en instructievideo’s aangeboden. Maar naast de inhoudelijke presentaties werden er ook ervaringen gedeeld.

Delen van ervaringen van de roc’s
Projectleider van het Nova College, Michelle deelde haar ervaring met betrekking tot de implementatie van digitaal examineren. Ze vertelde over de implementatie, de stand van zaken en deelde haar do’s and don’ts tijdens deze reis. Haar tip? Wees als projectleider nauw betrokken bij de eerste digitale afnames. Michelle is betrokken geweest in haar begeleiding. Docenten en surveillanten konden vaak direct vragen aan haar stellen als ze er ergens tegenaan liepen.

Ook de projectleider van ROC van Amsterdam, Dick heeft zijn ervaringen gedeeld door middel van een presentatie. De presentatie ging over hoe het grootste roc van Nederland het digitaal examineren geïmplementeerd heeft. Een mooie leercurve voor ons en alle andere roc’s.

De digitale wereld brengt ook gevaren met zich mee
Omdat alles steeds digitaler wordt is het ook noodzaak om je gegevens goed te beveiligen. Daarom kwam Wim van Schoolyear wat vertellen over hoe je de examens goed kunt beveiligen. Schoolyear heeft een simpele oplossing met een goede directe integratie met RemindoToets om de bescherming te waarborgen.

Kruisbestuiving tussen de roc’s
Toen we van start gingen zagen we nog dat de aanwezigen eilandjes vormden Echter tijdens de pauze zagen we al het een en ander qua kruisbestuiving. We zagen mensen van verschillende roc’s met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp digitaal examineren. En na alle inhoudelijke sessies nam dit alleen maar toe. Mooi om te zien dat ervaringen uitgewisseld werden en dat er veel inhoudelijke vragen werden gesteld. We zien dat we vaak tegen dezelfde vragen aanlopen en juist door ervaringen te delen komen we het verst.

Afsluitend woord van Ingmar
“Ik vond het mooiste om te zien wat er gebeurde in de zaal. Van tevoren zag je wat eilandjes maar naarmate de dag vorderde zag je dat ze elkaar vonden in dezelfde uitdaging en ik hoop dat deze dag heeft bijgedragen aan het feit dat niet ieder ROC het wiel zelf hoeft uit te vinden.”

Wat hebben we nog meer in petto
In oktober/november willen we een volgende gebruikersdag digitaal examineren organiseren. Een event meer toegespitst op een ieder zijn rol en met verschillende inhoudelijke workshops over het thema. Word jij ook al enthousiast van het volgende event? Neem contact op met Stefan of Ingmar! Of houd je inbox nauwlettend in de gaten.