FEnEX bijeenkomst 28 juni 2022

Dit jaar ontvingen we een praktijkvraag van ROC van Amsterdam. Team FEnEX heeft het toetsprogramma van de beroepshavo bekeken: Biedt deze manier van programmatisch toetsen voldoende borging voor diplomering? In de FEnEXsessie van 28 juni hebben we deze vraag uitgediept.

Wij bieden al verschillende soorten exameninstrumenten om scholen te ondersteunen om hun examenprogramma op maat in te richten, zoals het portfolio-examen, dat we in een vorige sessie hebben besproken. In het portfolio-examen zijn opdrachten opgenomen die direct ingezet kunnen worden, of die als referentieopdrachten gebruikt kunnen worden waarmee je zelf een invulling aan het examen kunt geven.

Programmatisch toetsen

Om onderwijs en examinering meer te verbinden zijn er verschillende opties om examinering of het diplomabesluit anders in te richten, waaronder programmatisch toetsen.

Programmatisch toetsen is een toetsconcept waarbij wordt gekeken naar de gehele ontwikkeling van een student en waarbij beslissingen over een student pas genomen worden als er voldoende informatie beschikbaar is om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de beheersing van leeropbrengsten. Die informatie (datapunten) wordt gebruikt om de student voortdurend feedback te geven op zijn ontwikkeling en zijn leren te sturen.

Daniël Bakker, van de beroepshavo en lid van het Lerend netwerk - Anders Verantwoorden diplomabesluit, heeft in de sessie toegelicht hoe programmatisch toetsen er in hun praktijk uitziet. Daarna hebben wij verteld hoe wij hebben gekeken naar de borging & validering van dit programma, hoe dit zich verhoudt tot het kwalificatiedossier en wat voor soort aanbevelingen zijn gedaan.

Filmpje

Ben je benieuwd naar een korte samenvatting van de sessie? Bekijk dan dit filmpje Programmatisch toetsen - FEnEX juni 2022 - YouTube.

Wil je van gedachten wisselen over toetsing en examinering op jullie school?

Neem dan gerust contact met ons op. Zoals het voorbeeld van de beroepshavo laat zien denken wij graag mee over vragen rond toetsing, examinering en borging. We kunnen meekijken naar opties van alternatieve vormen van toetsen en examinering, bijvoorbeeld een check doen op het proces of op beoordelingsformulieren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Vervolgsessies FEnEX

Ook komend schooljaar gaan we verder met de fieldlabs van FEnEX. Noteer vast de volgende data:

  • 27 september: Fieldlab Ontwikkelingsgerichte rubrics
  • 5 oktober: Workshop Formatief handelen i.s.m. CPS

Wil je aansluiten bij een fieldlab van FEnEX? Stuur een mail naar fieldlabfenex@stichtingpraktijkleren.nl.