Van harte welkom Michel Wouters

Nieuwe directeur Stichting Praktijkleren
Het onderwijs is altijd in beweging. Dit zie je niet alleen in de vele nieuwe lesmethodes, leermiddelen en de digitalisering van het onderwijs, maar de afgelopen jaren zien we ook dat scholen steeds vaker samenwerken om efficiënter te werken en de studenten beter te kunnen bedienen.

Dit geldt ook voor ons, Stichting Praktijkleren. Wij zijn altijd op zoek naar verbeterpotentieel om jullie, de scholen nog beter te bedienen. 

Wij willen in de (nabije) toekomst van nog meer van waarde zijn en daarom is het tijd om verder op te trekken met Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Een nieuwe stap daarin is dat de huidige directeur van Stichting Consortium Beroepsonderwijs, Michel Wouters, per 1 februari jl. ook de directeur van Stichting Praktijkleren is. Wij zijn daar erg blij mee en kijken ernaar uit om samen te werken.

Stichting Praktijkleren en Stichting Consortium Beroepsonderwijs 
Stichting Consortium Beroepsonderwijs is net zoals wij ook een speler op het gebied van onderwijsmateriaal, examens en trainingstrajecten voor docenten. Zij zijn primair gericht op de sectoren Techniek en Zorg & Welzijn, een mooie aanvulling op ons portfolio. We beogen allebei hetzelfde doel: Het (v)mbo-onderwijs voorzien van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. Dit alles volgens het ‘van, voor en door-principe’ en zonder winstoogmerk. 

Vanaf de oprichting zo’n 15 jaar geleden, zoeken wij al naar synergie en samenwerking. Zo zijn Stichting Praktijkleren en Stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alleen gehuisvest in hetzelfde pand in Amersfoort maar we werken ook al geruime tijd in de backoffice samen op gebied van HRM en facilitair. Bovendien zoeken we elkaar met vaste regelmaat op om te sparren over de ontwikkelingen in het onderwijs en wat dat voor de scholen en onze dienstverlening betekent.

Een verdergaande samenwerking
Met de aanstelling van Michel Wouters is de intentie uitgesproken om verdergaande samenwerking te onderzoeken. Michel gaat daarom naast zijn directeurstaken voor beide organisaties, ook bekijken hoe we samen deze nieuwe fase tegemoet gaan.  

Op de korte termijn zal er niets veranderen. Beide organisaties behouden hun eigen merk, structuur en ook de MT-leden blijven in de huidige functies. Daar waar direct efficiënt(er) kan worden samengewerkt, zullen we dat niet nalaten. 

Wij zijn blij met de komst van Michel en zijn ervan overtuigd dat hij de nieuwe fase goed kan begeleiden, zodat wij samen het onderwijs in Nederland blijven versterken.