Yes! Examenmatrijzen praktijkexamens Evenementenorganisatie gepubliceerd!

Voor het KD Evenementenorganisatie staan de (concept)examenmatrijzen voor de praktijkexamens op onze website. Je vindt ze hier, op onze nieuwe startpagina voor de nieuwe opleiding Evenementenorganisatie.

Er zijn vier examenmatrijzen: één per kerntaak. Een (side)evenement, festival, congres, productpresentatie, online of offline? Onze praktijkexamens zijn inzetbaar in alle evenementencontexten, en geven tegelijkertijd kaders en richting. 


Meerdere manieren van praktijkexaminering 

De examenvisie van Stichting Praktijkleren is vernieuwd: als school kies je voor een vorm van praktijkexaminering die bij je past. Voor de opleiding Evenementenorganisatie betekent dit dat we naast de bekende Proeve van Bekwaamheid, ook een portfolio-examen gaan ontwikkelen. Voor kerntaak 1 (Stelt evenementplannen op en/of ondersteunt daarbij) maken we daarnaast ook gesimuleerde examens (examenprojecten) die je op school kunt inzetten. Hierbij kun je kiezen voor een kant-en-klaar pakket, of de vorm waarbij je zelf nog een context kunt toevoegen. 

Een examenmatrijs is een blauwdruk voor een praktijkexamen en vormt de basis voor zowel de Proeve van bekwaamheid, het portfolio-examen als een gesimuleerd examenproject.  


Samenwerking met scholen 

De examenmatrijzen zijn geschreven in nauwe samenwerking met de docenten van verschillende evenementenopleidingen. Van Noord tot Zuid, van groot tot klein, verschillende scholen waren vertegenwoordigd in ons constructie- en klankbordproces.  

Tijdens een eerste ronde (online) bijeenkomsten hebben we per kerntaak informatie opgehaald over de kern van het beroep. Daarmee zijn we aan de slag gegaan en hebben we taken geformuleerd. Tijdens de tweede ronde (online) bijeenkomsten hebben de geformuleerde taken voorgelegd aan de docenten en gecontroleerd op onder andere inhoudelijke juistheid, uitvoerbaarheid in verschillende contexten en complexiteit.   


Vervolg 

De examenmatrijzen doorlopen het proces van kwaliteitsborging (screening, redactie en vaststelling) en worden in juli 2022 vastgesteld en opnieuw gepubliceerd. We gaan in maart starten met de beoordelingsformulieren en uiteraard volgen de praktijkexamens ook. Meer informatie over de planning vind je hier.  


Meer weten?

Wil je ook meedenken over de inhoud van de examens (of leermiddelen)? Of heb je andere vragen? Neem contact op met Irene Weide (i.weide@stichtingpraktijkleren.nl).