Werkveldcommissie profiel LIHSS: waardevolle input

Het is een hele uitdaging om mensen uit de beroepspraktijk actief te betrekken bij de ontwikkeling van leermiddelen en examens. Maar de nieuwe werkveldcommmissie Profiel LIHSS levert waardevolle input op!

Wij zijn altijd bezig om een nóg hogere kwaliteit van onze producten te realiseren, zodat studenten optimaal voorbereid de arbeidsmarkt betreden. En hoe kun je dat nu beter doen dan met de mensen uit het werkveld? Met hun relevante en actuele kennis van het vakgebied is hun input van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van ons les- en examenmateriaal. Daarom hebben we voor het profiel Legal, Insurance en HR Service Specialist onlangs een werkveldcommissie opgericht. Deze commissie is gerelateerd aan profiel 5 en krijgt een actieve rol bij de ontwikkeling van onze leermiddelen en examens. De deelnemers vanuit het werkveld vertegenwoordigen relevante vakgebieden en instanties, zoals de advocatuur, de verzekeringsbranche, schuldhulpverlening, HR en organisatiekunde en de gemeente.

Op 30 januari kwamen we voor het eerst bij elkaar in Amersfoort. En wat was er veel passie te voelen voor het vak!  Met grote bevlogenheid en betrokkenheid werd informatie uitgewisseld over actuele ontwikkelingen en trends. Daarnaast gaven de deelnemers inzicht in de verschillen tussen mbo- en hbo-taken en -werkzaamheden binnen het vakgebied. De input die we kregen tijdens deze eerste bijeenkomst was enorm waardevol en nemen we uiteraard mee in het ontwikkelproces!

Deze ervaring leert hoe groot het belang van deze nieuwe werkveldcommissie is. Daarom nemen we de bijeenkomsten op in onze jaarplanning. Verder willen we de commissie uitbreiden, zodat nog meer voor dit profiel relevante vakgebieden vertegenwoordigd zijn. 

Dus ben of ken je iemand die mee wil praten over relevant onderwijs, neem dan contact op met Koen Fransen: k.fransen@stichtingpraktijkleren.nl